משפטים להזמנות לחתונה הרב קוק

אחרי שעשינו הכנה גשמית לאירוע החשוב מכל- זה הזמן להוסיף הכנה רוחנית, ואין מתאים יותר מלהוסיף משפט מרומם של הרב קוק בהזמנה לחתונה.

במשפטים להזמנות לחתונה של הרב קוק יש עומק גדול וראיית טוב עצומה בכל אחד מאיתנו ובנישואין בכלל. הרבה מזל טוב ושנזכה לגאולה השלימה.


"כשהנשמה מאירה גם שמיים עוטי ערפל מפיקים אור נעים"

אין לנו באנושות דבר נקדש וראוי להיות מרומם כקדושת קשר ברית הנישואין (הרב קוק, עין אי"ה)

יסוד האושר הוא אהבת האמת בשכל, אהבת היושר בחיים, אהבת היופי ברגש, אהבת הטוב במעשה.

עלה למעלה עלה, כי כח עז לך. יש לך כנפי רוח, כנפי נשרים אבירים. אל תכחש בם פן יכחשו לך. דרוש אותם - וימצא לך מיד. - הרב קוק