תשלום כללי

1.00

יש לשלם את הסכום שסוכם מראש.

(*כל מוצר שווה ערך לשקל, לדוגמא: אם סוכם 150 ש”ח, יש לבחור 150 יחידות מהמוצר)

בחירת המשלוח במידה ואתם מעוניינים במשלוח,
תתבצע בעמוד הבא ותתווסף לסכום הכללי, כעת בחרו את הסכום לתשלום על המוצר בלבד.

בהערות להזמנה יש לפרט את סיכום ההזמנה (הכמויות והנייר המבוקש)

קטגוריה: