• עיצוב
תבניות

{{temp.name}}
{{stages[$index].config.name}}
לחץ להוסיף טקסט
הוסף כותרת הוסף כותרת משנה הוסף טקסט רץ Add curved text

 • Typography
{{resource.clipart.filter.currentCat.name}}
 • {{cat.name}}{{cat.amount}}
העלה תמונה
Image url
Webcam
Pixabay
Unsplash

אתב צריך להיות מחובר על מנת להעלות תמונות

{{resource.upload.progressBar}}
לחץ או גרור תמונה לכאן
סוגי קבצים אפשריים: png, jpg, svg גודל מקסימלי לקובץ: {{settings['nbdesigner_maxsize_upload']}} MB גודל מינימילי לקובץ: {{settings['nbdesigner_minsize_upload']}} MB Max upload files: {{settings['nbdesigner_max_upload_files_at_once']}}
I accept the terms
{{img.des}}
נקה את כל התמונות שהועלו
webcam
Facebook
צבע
ציור
צורות
איקונים
Bar/QR-Code
vCard
Frame
Combination colors
Aa
Background colors
ציור חופשי

בחר

 • {{resource.drawMode.brushWidth}}

צבע מברשת

{{art.name}}
{{resource.icon.filter.currentCat.name}}
 • {{cat.name}}{{cat.total}}
{{art.name}}
{{art.name}}

Your information

Generate

Facebook
infomation

צבעים

צבעים

{{settings.product_data.product[$index].product_width + ' ' + settings.nbdesigner_dimensions_unit}}
{{settings.product_data.product[$index].product_height + ' ' + settings.nbdesigner_dimensions_unit}}
{{stages[currentStage].states.boundingRealSize.size}}
Drop to replace
{{stages[currentStage].states.coordinates.top}} {{stages[currentStage].states.coordinates.left}}
{{stages[currentStage].states.rotate.angle}}
 • {{$index + 1}}/{{stages.length}}
Bleed line
Safe zone
Warning
{{stages[currentStage].config.name}}
מחוץ לעיצוב
Image Low Resolution
 • Exclude from export
 • השתקפות אופקית
 • השתקפות אנכית
 • Fit to width
 • Fit to height
 • Stretch
 • הבא לקדמה
 • הבא אחד קדימה
 • העבר אחד אחורה
 • הבא לאחור
 • באמצע אופקית
 • באמצע אנכית
 • מרכז לאמצע אנכית
 • יישר למרכז אופקית
 • יישר שמאלה
 • יישר ימינה
 • יישר למעלה
 • יישר למטה
 • Distribute Horizontal
 • Distribute Vertical
 • Replace Image
 • Lock all adjustment
 • נעל לעריכה
 • Lock horizontal movement
 • Lock vertical movement
 • x Lock horizontal scaling
 • y Lock vertical scaling
 • Lock rotation
 • Map layer with
  • {{field.name}}
 • הדבק
 • Ungroup
 • מחק
כל השינויים נשמרו

- לחיצה כפולה לערוך את הטקסט

- Right click on selected layers to show context menu

Drag & drop image from sidebar into shape layer to replace the current image.

צבעים

צבעים