• עיצוב

My designs

תבניות

My designs in cart

תבניות
תבניות

{{temp.name}}
לחץ להוסיף טקסט
הוסף כותרת הוסף כותרת משנה הוסף טקסט רץ Add curved text

 • Typography
{{resource.clipart.filter.currentCat.name}}
 • {{cat.name}}{{cat.amount}}
העלה תמונה
Image url
Webcam
Pixabay
Unsplash

אתב צריך להיות מחובר על מנת להעלות תמונות

Click or drop images here
Accept file types: png, jpg, svg גודל מקסימלי לקובץ: {{settings['nbdesigner_maxsize_upload']}} MB גודל מינימילי לקובץ: {{settings['nbdesigner_minsize_upload']}} MB Max upload files: {{settings['nbdesigner_max_upload_files_at_once']}}
I accept the terms
{{img.des}}
Clear all uploaded images
webcam
Facebook
Draw
Shapes
Icons
Bar/QR-Code
Free Drawing

Choose

 • {{resource.drawMode.brushWidth}}

Brush color

Default palette

{{art.name}}
{{art.name}}
{{art.name}}
Facebook
infomation

Document colors

Default palette

צבעים

{{stages[currentStage].states.boundingRealSize.size}}
Drop to replace
{{stages[currentStage].states.coordinates.top}} {{stages[currentStage].states.coordinates.left}}
{{stages[currentStage].states.rotate.angle}}
 • {{$index + 1}}/{{stages.length}}
Out Of Stage
Image Low Resolution
 • Exclude from export
 • Reflect Horizontal
 • Reflect Vertical
 • הבא לקדמה
 • הבא אחד קדימה
 • העבר אחד אחורה
 • הבא לאחור
 • באמצע אופקית
 • באמצע אנכית
 • מרכז לאמצע אנכית
 • יישר למרכז אופקית
 • יישר שמאלה
 • יישר ימינה
 • יישר למעלה
 • יישר למטה
 • Distribute Horizontal
 • Distribute Vertical
 • Replace Image
 • Lock all adjustment
 • נעל לעריכה
 • Lock horizontal movement
 • Lock vertical movement
 • x Lock horizontal scaling
 • y Lock vertical scaling
 • Lock rotation
 • Duplicate
 • Ungroup
 • מחק
כל השינויים נשמרו

- לחיצה כפולה לערוך את הטקסט

- Right click on selected layers to show context menu

Document colors

Default palette

צבעים