תנאי שימוש

מרגע אישור ההזמנה להדפסה האחריות על הכיתוב היא עליך בלבד. כל טעות בהזמנה לאחר האישור- באחריות הלקוח בלבד. **ייתכנו שינויים קלים בין הצבעים המופיעים אצליכם במסך לבין הצבעים המתקבלים בהדפסה. ** זמן הפקה תוך 6 ימי עסקים + 4 ימים למשלוח במידת הצורך **העיצוב שנשלח אליך כולל פרטים רבים: שמות, מספרים, תאריך, כתובת, ועוד. אחריות הניסוח והכיתוב היא עליך, ובמידת הצורך נשמח לעזור ולתקן.