משפטים להזמנות לחתונה מצדיקים

אחרי שעשינו הכנה גשמית לאירוע החשוב מכל- זה הזמן להוסיף הכנה רוחנית, ואין מתאים יותר מלהוסיף משפט בהזמנה לחתונה מרומם מריהל הבעל שם טוב או רבי לוי יצחק מברדיטשב.

משפטים להזמנה של חתונה שמתאים לדתיים או לשאינם דתיים אבל רוצים להוסיף עומק רוחני מהמסורת לחתונה שלהם.

במשפטים להזמנה לחתונה מהסוג הזה יש התמקדות בנקודת הטוב וראיה מרוממת של המציאות,

וזה כמובן מוסיף ונותן עומק להזמנה האישית שלכם


בואו וראו הוד חתן והוד שושביניו סביבו, ושמחו ביום חתונתו וביום שמחת לבו. יגילון אצילי המוני היום בערכי רנני, באמרי לשומרי אמוני זה היום עשה ה´, נגילה ונשמחה בו ויעלת חן כיום תתעורר ובין עלמות תשתרר ושירי ידידות תברר ולקראת דודה משורר לאמר אלי תבוא (ריה"ל)

דרשתי קרבתך, בכל לבי קראתיך, ובצאתי לקראתך, לקראתי מצאתיך (ריה"ל)

כל המשמח חתן וכלה כאילו בנה חורבה מחורבות ירושלים (מסכת ברכות)

דודי בלב יעלת חן, אהבה עזה בך, לא יכבוה מימי נהר איתן. האל יצוו חסדו לכם וישמע תוך ערי יהודה קול כלה וקול חתן (ריה"ל)

מהרה ה' אלוקינו, ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים, קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול כלה, קול מצהלות חתנים מחופתם ונערים ממשתנה נגינתם

מכל אדם ואדם עולה אור המגיע ישירות לשמים. וכאשר שתי נשמות שנועדו להיות יחדיו מוצאות זו את זו, קרני אור זורמות יחדיו וקרן אור אחת בהירה יותר יוצאת מהווייתן המאוחדת (בעש"ט)

שמח בחור בילדותך וארה פרי שמחתך, אתה ואשת נעוריך הבאה אל ביתך (ריה"ל)

ראויה השמחה כשיש לך מציאות שלמה ואין לך מציאות יותר שלמה מזיווג חתן (מהר"ל)

כי באמת שמחת הנישואין היא התקרבות הגאולה כי מזו השמחה יבנה המקדש (רבי לוי יצחק מברדיטשב)

אין לנו באנושות דבר נקדש וראוי להיות מרומם כקדושת קשר ברית הנישואין (הרב קוק, עין אי"ה)