משפטים להזמנה לחתונה מהמקורות

אחרי שעשינו הכנה גשמית לאירוע החשוב מכל- זה הזמן להוסיף הכנה רוחנית,
ואין מתאים יותר מלהוסיף משפט מרומם בהזמנה לחתונה מהריה"ל, הבעש"ט או ר' לוי יצחק מברדיטשב.
משפטים מהמקורות מתאימים לדתיים ולשאינם דתיים ומוסיפים עומק רוחני וערכי לחתונה שלכם.
במשפטים להזמנה לחתונה מהסוג הזה יש התמקדות בנקודת הטוב וראיה מרוממת של המציאות, מה שמוסיף עומק להזמנה האישית שלכם."מהרה ה' אלוקינו,
ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים,
קול ששון וקול שמחה,
קול חתן וקול כלה,
קול מצהלות חתנים מחופתם
ונערים ממשתנה נגינתם"

"ראויה השמחה
כשיש לך מציאות שלמה
ואין לך מציאות יותר שלמה
מזיווג חתן וכלה"

(מהר"ל)

 

"כי באמת שמחת הנישואין
היא התקרבות הגאולה
כי מזו השמחה יבנה המקדש"

(רבי לוי יצחק מברדיטשב)

 
"כל המשמח חתן וכלה
כאילו בנה חורבה מחורבות ירושלים"

(מסכת ברכות)


"בואו וראו הוד חתן והוד שושביניו סביבו,
ושמחו ביום חתונתו וביום שמחת לבו.
יגילון אצילי המוני היום בערכי רנני,
באמרי לשומרי אמוני זה היום עשה ה´,
נגילה ונשמחה בו ויעלת חן כיום תתעורר
ובין עלמות תשתרר ושירי ידידות תברר
ולקראת דודה משורר לאמר אלי תבוא"

(ריה"ל)


"דרשתי קרבתך,
בכל לבי קראתיך,
ובצאתי לקראתך,
לקראתי מצאתיך"

(ריה"ל)

"דודי בלב יעלת חן,
אהבה עזה בך,
לא יכבוה מימי נהר איתן.
האל יצוו חסדו לכם
וישמע תוך ערי יהודה
קול כלה וקול חתן"

(ריה"ל)


"שמח בחור בילדותך וארה פרי שמחתך,
אתה ואשת נעוריך הבאה אל ביתך"

(ריה"ל)


"מכל אדם ואדם עולה אור
המגיע ישירות לשמים.
וכאשר שתי נשמות שנועדו להיות יחדיו
מוצאות זו את זו,
קרני אור זורמות יחדיו
וקרן אור אחת בהירה יותר
יוצאת מהווייתן המאוחדת"

(בעש"ט)הזמנות יפות שאולי תאהבו