משפטים להזמנה לחתונה משוררים ישראלים


"קומי צאי, אחותי כלה, קומי צאי, קומי צאי – בשורת אביב לך הבאתי: מאחורי גדר גני נראה ציץ, נראה ציץ, נשמע קול הדרור על ביתי". (חיים נחמן ביאליק, שירי אהבה)

"יום של קיץ יבהיק אז, על ראשנו ייצק פז, ויברכונו מן הגדרות כפות עצים טעוני פירות. אח ורע, דוד ושאר, קהל גדול, איש ונר, וכלי זמר מכל המינים יוליכונו עם שושבינים. והחופה תעמוד כאן: בין הבאר ובין הגן; את תושיטי לי שם דורן: אצבע קטנה עם ציפורן. ואני לך: הרי את, מקודשת לי לעד". (חיים נחמן ביאליק, שירי אהבה)

"יש אבן טובה עמי – אהבה שמה, קום וזכה בה, לך אתננה. שימנה נא בראש כל אבני חן ובנזרך תהי הראשה". (חיים נחמן ביאליק, שירי אהבה)

"מחר אנחנו נצא אל חוף נחל ירוק, במימיו איבדה החמה טבעת זהב. אנחנו נשוט בסירה בנחל ירוק, עמוק, עמוק במימיו טבעת זהב. המכמורת תרד למצולה, תעלה הטבעת ברשת. תענדנה על אצבעי: הרי את מקודשת". (מחר, לאה גולדברג, שירים ב´, הוצאת הקיבוץ המאוחד)

"רציתי לומר לה שאני מין גדי ומגע אצבעה בצמרי – הצית חג, בענן-מרחקים של פסיעה מנגדי שתפשיל צווארה ותצחק ותצחק" (נתן אלתרמן)