בית הכנסת ״אוהל יונה מנחם״

בית הכנסת ״אוהל יונה מנחם״